Przypomnienie o terminie dostarczenia kompletu dokumentów

 graf. UMWS graf. UMWS

Termin dostarczenia listy poparcia upływa 2 lipca 2021

Do 2 lipca br. czekamy na dostarczenie oryginału listy poparcia z podpisami mieszkańców zgłoszonego zadania do zrealizowania w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, jak również uzupełnienia podpisu na wniosku oraz dostarczenie zgody władającego obiektem / terenem.

Zgodnie z harmonogramem III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego trwa etap weryfikacji prawno-technicznej zgłoszonych zadań. W związku z tym przypominamy, że dla zadań warunkowo dopuszczonych do przedmiotowego etapu należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego oryginał listy poparcia z podpisami mieszkańców, uzupełnić podpis na wniosku, jeżeli został on złożony wyłącznie przez aplikację eBO oraz dostarczyć oryginał zgody władającego obiektem/ terenem w przypadku, gdy została wskazana szczegółowa lokalizacja zadania. Termin mija 2 lipca br. (liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu).

Ułatwienie to zostało wprowadzone przez Zarząd Województwa Śląskiego z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 911/226/VI/2021 z dnia 14.04.2021 r.).