Prezentacja projektów

Zgodnie z terminami przyjętymi w harmonogramie uchwalonym przez Zarząd Województwa publikacji podlegają zadania, które przejdą weryfikację formalną oraz prawno-techniczną. Przedstawiona zostaje ostateczna lista zadań dopuszczonych do głosowania. Następnie publikowane są wyniki głosowania i lista zadań do realizacji z podziałem na pule.