Podział województwa i pula Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

 graf. UMWS graf. UMWS

Pulę Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Regulaminem MBO określa co roku Zarząd Województwa Śląskiego.

Należy pamiętać, że szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez mieszkańców województwa w ramach MBO nie może być niższa niż 20 000 zł, natomiast maksymalna wartość zadań:

  • w puli EKO nie może być wyższa niż 50% dostępnych w puli środków,
  • w puli REGIO nie może przekroczyć wysokości środków dla danego podregionu,
  • w przypadku zadań nieinwestycyjnych nie może być wyższa niż 50 000 zł.