Ostatni dzień zgłaszania zadań do V edycji MBO

 graf. UMWS graf. UMWS
Termin mija o północy

Już tylko dziś (tj. 23 maja br.) do godziny 23.59.59 można zgłaszać zadania w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Aby zgłosić zadanie, należy skorzystać z aplikacji eBO - wypełnić formularz, załączyć obligatoryjne załączniki (lista poparcia oraz zgoda władającego obiektem lub terenem w przypadku wskazania lokalizacji zadania lub zadania inwestycyjnego) i zakończyć pracę z formularzem poprzez kliknięcie „Złóż formularz”.

Każdy mieszkaniec może zgłosić więcej niż jedno zadanie, a do dyspozycji w tym roku jest 5 milionów złotych (3,5 mln na pule EKO i 1,5mln na pule REGIO). Zasady jakie powinien spełniać zgłaszany projekt określa Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

W przypadku pytań do dyspozycji pozostają pracownicy Referatu Budżetu Obywatelskiego tel. 32 77 40 559, 672, 801.

Linki do stron zewnętrznych
Generatora eBO