Ostateczna lista zadań dopuszczonych do głosowania w II edycji MBO

graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego przyjęto ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Na liście znajduje się łącznie 90 propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców województwa śląskiego. 

W poszczególnych pulach będzie można głosować na:

 • 22 zadania z puli wojewódzkiej, 
 • 8 zadań z puli podregionalnej P1 (obejmującej powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała),
 • 6 zadań z puli podregionalnej P2 (obejmującej powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy),
 • 13 zadań z puli podregionalnej P3 (obejmującej powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory),
 • 15 zadań z puli podregionalnej P4 (obejmującej powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu Gliwice i Bytom ),
 • 15 zadań z puli podregionalnej P5 (obejmującej miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze),
 • 3 zadania z puli podregionalnej P6 (obejmującej powiaty częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa),
 • 8 zadań z puli podregionalnej P7 (obejmującej powiaty: będziński i zawierciański, miasta na prawach powiatu: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Jaworzno).

Szczegółowe informacje dotyczące zadań znajdują się w zakładce Zadania/Zadania w II edycji.

Już teraz zachęcamy do głosowania, które odbędzie się w terminie od 9 do 23 września br. 

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy województwa, którzy będą mieli do dyspozycji 4 punkty (jeden na zadanie wojewódzkie i 3 na zadania podregionalne). Głosować będzie można elektronicznie – za pośrednictwem naszej strony.

Wyniki poznamy w październiku 2020 r., a projekty będą zrealizowane w 2021 roku.

W drugiej edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji jest 10 milionów złotych.

Poniżej przypominamy główne zasady MBO:

 • zgłaszamy projekty zadań o charakterze wojewódzkim, m.in. z zakresu: zdrowia, kultury, edukacji, turystyki, sportu, ekologii, transportu;
 • dostępne środki są podzielone na pule: wojewódzką i podregionalne. W drugiej edycji jest to 2 500 000 zł na zadania wojewódzkie oraz 7 500 000 na zadania podregionalne;
 • minimalna wartość zadania wojewódzkiego to 100 000 zł, maksymalna to 50% środków w puli;
 • minimalna wartość zadania podregionalnego to 50 000 zł, maksymalna to 50% środków w puli;
 • zadania o charakterze inwestycyjnym i/lub infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie na mieniu Województwa Śląskiego;
 • głosować będziemy elektronicznie na stronie bo.slaskie.pl;
 • do realizacji będą przeznaczone te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w danej puli;
 • realizacja wybranych zadań nastąpi w 2021 roku.
Załączniki
Ostateczna lista zadań dopuszczonych do głosowania w ramach II edycji MBO [PDF 872,7kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego