Ogłoszenie wyników

Wyniki głosowania i lista zadań do realizacji z podziałem na pule przedstawiona jest zgodnie z terminem przyjętym w harmonogramie uchwalonym przez Zarząd Województwa.