Ogłaszamy wyniki II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Ogłaszamy wyniki II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - grafika Ogłaszamy wyniki II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Na podstawie blisko 21 tysięcy ważnych głosowań odnotowanych podczas II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego powstała lista zadań do realizacji w 2021 roku.

W II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowaniu 10 milionów złotych. Propozycje zadań były składane od 9 marca br. do 15 maja br., natomiast we wrześniu mieszkańcy regionu wybierali te projekty, które w ich ocenie były najciekawsze i najpotrzebniejsze.

Mieszkańcy mogli wybierać wśród 90 zadań podzielonych na poszczególne pule: wojewódzką i 7 pul podregionalnych. Głosowano elektronicznie za pośrednictwem strony ebo.slaskie.pl. Między 9 a 23 września odnotowano 20 719  ważnych głosowań. Poniżej prezentujemy wyniki – listę rankingową wszystkich projektów wraz z liczbą otrzymanych przez nie punktów.

Zgodnie z regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji są przeznaczane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danej puli. W sytuacji, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w ramach danej puli, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Środki niewykorzystane w danej puli nie będą przesuwane na zadania z innych pul.

Listę zadań do realizacji w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego. Znajduje się na niej 40 zadań na łączną kwotę ponad 9 milionów złotych. Do realizacji zostały zatwierdzone:

- 4 zadania w puli wojewódzkiej na łączną kwotę 2 440 162,00 zł

- 3 zadania w puli podregionalnej P1 na łączną kwotę 1 025 640,00 zł

- 5 zadań w puli podregionalnej P2  na łączną kwotę 1 084 810,00 zł

- 7 zadań w puli podregionalnej P3 na łączną kwotę 1 164 870,00 zł

- 8 zadań w puli podregionalnej P4 na łączną kwotę 1 098 287,00 zł

- 6 zadań w puli podregionalnej P5 na łączną kwotę 938 272,00 zł

- 3 zadania w puli podregionalnej P6 na łączną kwotę  807 700,00 zł

- 4 zadania w puli podregionalnej P7 na łączną kwotę 1 063 500,00 zł

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz w zakładce Zadania.

Wybrane i zatwierdzone do realizacji zadania zostaną zrealizowane przez Samorząd Województwa w przyszłym roku.

„Dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie i głosowanie na projekty w ramach kolejnej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcam do zapoznania się z wynikami. Aktywność mieszkańców i działalność na rzecz lokalnych społeczności to bardzo ważne obszary, które od początku kadencji wspieramy. Sam wywodzę się z organizacji pozarządowej i doskonale wiem, jak ważne jest integrowanie mieszkańców wobec lokalnych i regionalnych spraw. Dotychczasowe zaangażowanie mieszkańców oraz organizacji pozarządowych i jednostek pokazuje, że ta decyzja była oczekiwana. Marszałkowski Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój regionu” – Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej bo.slaskie.pl, na której będziemy informowali o realizacji zadań wybranych w II edycji MBO. Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, aby sprawić by śląskie stało się jeszcze piękniejsze!

Załączniki
Lista zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach II edycji MBO [PDF 252,7kB]
Zestawienie wyników głosowania z podzialem na pule [PDF 479,6kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 2198/168/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego w zadań do realizacji z podziałem na pule w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego