Ogłaszamy wyniki

 Zdjęcie Zdjęcie
Blisko 24 tysiące ważnych głosowań zanotwano podczas I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na tej podstawie powstała lista zadań do realizacji w 2020 roku.
W I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy regionu decydowali o rozdysponowaniu 10 milionów złotych. W lipcu mogli składać propozycje zadań, natomiast w listopadzie wskazywali te spośród zgłoszonych projektów, które w ich ocenie są najciekawsze i najpotrzebniejsze.

Mieszkańcy mogli wybierać wśród 85 zadań podzielonych na poszczególne pule – wojewódzką i 7 pul podregionalnych. Głosowano elektronicznie za pośrednictwem strony eBO.slaskie.pl. Między 12 a 30 listopada odnotowano 23 683 ważne głosowania. Poniżej prezentujemy wyniki – listę rankingową wszystkich projektów wraz z liczbą otrzymanych przez nie punktów.

Zgodnie z regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji są przeznaczane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danej puli. W sytuacji, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględniane zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w ramach danej puli, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Środki niewykorzystane w danej puli nie będą przesuwane na zadania z innych pul.

Listę zadań do realizacji w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego. Znajdują się na niej 43 zadania na łączną kwotę ponad 9 milionów złotych. Do realizacji zostały zatwierdzone:

- 4 zadania w puli wojewódzkiej na łączną kwotę 2 443 580,00 zł

- 3 zadania w puli podregionalnej P1 na łączną kwotę 540 000,00 zł

- 7 zadań w puli podregionalnej P2  na łączną kwotę 1 073 720,00 zł

- 6 zadań w puli podregionalnej P3 na łączną kwotę 1 168 415,00 zł

- 2 zadania w puli podregionalnej P4 na łączną kwotę 1 118 000,00 zł

- 10 zadań w puli podregionalnej P5 na łączną kwotę 760 053,00 zł

- 6 zadań w puli podregionalnej P6 na łączną kwotę  820 232,92 zł

- 5 zadań w puli podregionalnej P7 na łączną kwotę 1 120 200,00 zł

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz w zakładce Zadania.

Wybrane i zatwierdzone do realizacji zadania zostaną zrealizowane przez Samorząd Województwa w przyszłym roku.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – uczestnicząc w spotkaniach informacyjnych, zgłaszając zadania lub głosując. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji, której początek planowany jest na przełom lutego i marca 2020 roku. Zapraszamy też do śledzenia strony internetowej bo.slaskie.pl, na której będziemy informowali o realizacji zadań wybranych w I edycji MBO.

Załączniki
Lista zadań do realizacji [PDF 460,6kB]
Wyniki głosowania w I edycji MBO [PDF 401,3kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 2846/88/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji z podziałem na pule w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego