Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego - IV edycja

Lista zadań z IV edycji MBO

Lista zadań do realizacji, dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz zgłoszonych, spełniających wymogi formalne z IV edycji MBO.