Koniec naboru wniosków do III edycji MBO

 graf. UMWS graf. UMWS
16 maja br. upłynął termin zgłaszania zadań w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Aktualnie trwa weryfikacja formalna zgłoszonych wniosków. Zgodnie z regulaminem sprawdzane jest m.in., czy zadanie zostało zgłoszone na właściwym formularzu, wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały wypełnione, wszystkie wymagane załączniki zostały załączone i wypełnione, zadanie zostało zgłoszone w wyznaczonym terminie i miejscu, szacunkowy koszt realizowanego zadania jest zgodny z określonymi w regulaminie limitami. W przypadku drobnych uchybień wnioskodawcy proszeni są (drogą elektroniczną) o dokonanie uzupełnień. Na dostarczenie poprawek mają 7 dni (liczy się data ich wpływu do Urzędu).

Do 2 czerwca br. na stronie na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski bo.slaskie.pl opublikowany zostanie wykaz zadań, które spełniają wymogi formalne. Zostanie on również udostępniony w siedzibie Urzędu oraz w jego biurach zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Jeśli do zgłoszonego zadania nie został dołączony oryginał listy poparcia, z podpisami mieszkańców województwa oraz, w przypadku podania szczegółowej lokalizacji, oryginał zgody władającego obiektem/terenem koniecznie trzeba dostarczyć je do Urzędu Marszałkowskiego do 2 lipca br. Do tego czasu trzeba również uzupełnić podpis na wniosku, jeśli został on złożony wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków w aplikacji eBO.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!