Kiedy można zgłaszać zadania?

Terminy zgłaszania zadań określa harmonogram przyjmowany co roku przez Zarząd Województwa Śląskiego.