Już wkrótce zaczynamy nabór!

Od 9 marca będzie można zgłaszać propozycje zadań w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypominamy główne założenia.

Dzięki Marszałkowskiemu Budżetowi Województwa Śląskiego każdy mieszkaniec województwa może zgłosić pomysł na realizację zadania, które wpłynie na rozwój naszego regionu. W drugiej edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych.

Poniżej przypominamy główne zasady MBO:

  • zgłaszamy projekty zadań o charakterze wojewódzkim, m.in. z zakresu: zdrowia, kultury, edukacji, turystyki, sportu, ekologii, transportu;
  • dostępne środki są podzielone na pule: wojewódzką i podregionalne. W drugiej edycji jest to 2 500 000 zł na zadania wojewódzkie oraz 7 500 000 na zadania podregionalne;
  • minimalna wartość zadania wojewódzkiego to 100 000 zł, maksymalna to 50% środków w puli;
  • minimalna wartość zadania podregionalnego to 50 000 zł, maksymalna to 50% środków w puli;
  • zadania o charakterze inwestycyjnym i/lub infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie na mieniu Województwa Śląskiego;
  • głosować będziemy elektronicznie na stronie bo.slaskie.pl;
  • do realizacji będą przeznaczone te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w danej puli;
  • realizacja wybranych projektów zadań nastąpi  w 2021 roku.


Najważniejsze informacje dotyczące przebiegu II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego znajdują się w animacji.
Filmy