Jakie załączniki trzeba dołączyć do wniosku?

Załącznikiem obowiązkowym jest lista poparcia zadania (zgodna ze wzorem) oraz w przypadku podania szczegółowej lokalizacji zadania zgoda władającego obiektem/terenem w oryginale. Oprócz tego można dołączyć wszelkie inne materiały, które pozwolą ocenić i zweryfikować zgłoszone zadanie (w tym mapki, programy).