Jakie załączniki trzeba dołączyć do wniosku?

Załącznikiem obowiązkowym jest lista poparcia zadania (zgodna ze wzorem). W przypadku zadań inwestycyjnych/infrastrukturalnych wskazana jest opinia władającego obiektem. Oprócz tego można dołączyć wszelkie inne materiały, które pozwolą ocenić i zweryfikować zgłoszone zadanie (w tym mapki, programy).