Jak wygląda ocena wniosków?

Wnioski będą weryfikowane pod względem formalnym oraz techniczno-prawnym. Weryfikacją wniosków zajmować się będą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którzy sprawdzą, czy wniosek został złożony prawidłowo oraz czy jest wykonalny pod względem prawnym, technicznym oraz zgodnie z założeniami Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (np. jeżeli chodzi o realizację w ramach jednego roku budżetowego, maksymalnych kosztów utrzymania). Pracownicy UMWŚ sprawdzą też, czy proponowane zadanie ma charakter wojewódzki i czy nie ma przeszkód, by je zrealizować.

Bo zakończeniu każdego z etapów weryfikacji – publikowana będzie lista zadań, które zostały pozytywnie ocenione.