Informacja dotycząca newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu świadczenia usługi newslettera poświęconego Marszałkowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu Województwa Śląskiego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody i rezygnacja z usługi newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link: ZREZYGNUJ umieszczony w stopce każdego newslettera.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip@slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu (Inspektor ochrony danych) w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • 3.1. Przesyłania drogą elektroniczną aktualnych informacji zamieszczanych na stronie bo.slaskie.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w wyżej wymienionych celach (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonawcom usług w zakresie utrzymania strony internetowej, operatorowi poczty elektronicznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub zaprzestania realizacji celu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wysłania newslettera.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.