Informacja dla osób zgłaszających zadanie, dotycząca postępowania z listami poparcia

Zgłaszający zadanie, zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (załącznik do Uchwały nr VI/67/14/2024 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2024 r.), dołącza do wniosku listę poparcia zadania. Listę tę należy zebrać za pomocą formularza, którego wzór można pobrać ze strony bo.slaskie.pl

Za przetwarzanie danych osobowych podczas zbierania poparcia, zawartych na liście odpowiada zgłaszający zadanie.

Zgłaszający jest administratorem danych zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

W związku z tym, należy postępować w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych, którymi dysponuje zgłaszający zadanie.

Urząd rekomenduje następujący sposób postępowania w najważniejszych obszarach dotyczących RODO:

  • Podpisy osób popierających należy zbierać w sposób zapewniający ich poufność – tak, aby minimalizować możliwość zapoznawania się osób podpisujących z danymi innych osób na liście;
  • Należy komunikować osobom podpisującym przez kogo i w jakim celu dane są zbierane;
  • Prosimy umożliwiać zapoznanie się osobom udzielającym poparcia z informacjami zawartymi na górze poszczególnych stron formularza;
  • Listy poparcia należy transportować, przechowywać w sposób bezpieczny, pod nadzorem wnioskodawcy lub opiekuna prawnego, tak aby zapobiec ich zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu do nich dostępowi;
  • Nie należy sporządzać zbędnych kopii list poparcia, rozważyć skuteczne ich zniszczenie po ogłoszeniu listy zadań do realizacji.