Ile osób musi poprzeć zadanie?

W zależności od zgłaszanego projektu, zadanie musi poprzeć 100 (pula EKO) lub 50 (pula REGIO) mieszkańców województwa.