Ile osób musi poprzeć zadanie?

W zależności od zgłaszanego projektu, zadanie musi poprzeć na liście poparcia 100 lub 50 mieszkańców województwa. Dla puli EKO wymagane jest 100 podpisów, dla puli REGIO 50 podpisów.