Ile osób musi poprzeć zadanie?

W zależności od zgłaszanego projektu, zadanie musi poprzeć 100 (zadania wojewódzkie) lub 50 (zadanie podregionalne) osób.