Głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Głosowanie odbywa się elektronicznie, na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski oraz papierowo poprzez wrzucenie karty głosowania do urny.