Głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Termin głosowania w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: 12 - 30 listopada 2019 r.

Głosowanie odbywa się elektronicznie. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.

Podczas głosowania będą potrzebne dane osobowe, na podstawie których weryfikowana będzie poprawność głosowania, ze względu na wymóg zapewnienia jego równości i bezpośredniości. Informacje dotyczące przetwarzania danych są zamieszczone w panelu głosowania. Można się z nimi także zapoznać w zakładce z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.


Uwaga - punkty przyznajemy podczas jednej sesji dla zadania wojewódzkiego i dla zadań podregionalnych. Kolejnym krokiem jest podanie danych i zatwierdzenie głosowania. Po zatwierdzeniu głosowania nie będzie możliwości ponownego głosowania przy wskazaniu tego samego numeru PESEL.

Jeżeli napotkacie Państwo na problemy podczas głosowania – prosimy o kontakt: budzetobywatelski@slaskie.pl

Przejdź do głosowania.

Linki do stron zewnętrznych
eBO.slaskie.pl - panel głosowania w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego