Głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim odbywa się elektronicznie za pomocą generatora eBO.