Gdzie można znaleźć wzór formularza?

Wzór formularza został udostępniony w siedzibie Urzędu oraz w jego biurach zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku-Białej, a także na stronie internetowej bo.slaskie.pl. Formularz należy wypełnić za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie bo.slaskie.pl

Dla osób nie mających dostępu do Internetu w dalszym ciągu pozostaje możliwość zgłoszenia zadania w sposób tradycyjny, tj. poprzez wypełnienie formularza i dostarczenie go do siedziby Urzędu w formie papierowej.