Ewaluacja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

 graf. UMWS graf. UMWS
Dzięki Państwa opiniom MBO może zmieniać się na lepsze.

Już wkrótce ruszy IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (MBO). W tym samym czasie rozpocznie się proces ewaluacji MBO. Działanie to ma na celu zgromadzenie opinii mieszkańców województwa (w tym osób zgłaszających zadanie) na temat min.:

  • zasad zgłaszania zadań,
  • zasad głosowania,
  • oceny generatora formularzy,
  • oceny stopnia świadomości na temat MBO,
  • propozycji usprawnień.

Ocenie podlegać będzie cały proces Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, w związku z tym na każdym z etapów będzie możliwość wypełnienia ankiety oceniającej funkcjonowanie poszczególnych modułów. Ankieta zostanie zamieszczona:

  • na platformie MS Teams podczas spotkań z mieszkańcami - dla osób zainteresowanych tematyką MBO,
  • na stronie internetowej bo.slaskie.pl - dla mieszkańców województwa,
  • w aplikacji służącej do generowania wniosków w okresie zgłaszania zadań, dla osób zgłaszających zadanie,
  • w aplikacji służącej do oddawania głosów w okresie głosowania - dla głosujących.

Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Zachęcamy do skorzystania i podzielenia się swoim zdaniem. To dzięki Państwa opiniom możemy zmieniać się na lepsze.