Etapy Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

 graf. UMWS graf. UMWS

Terminy realizacji poszczególnych etapów Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego określane są co roku przez Zarząd Województwa Śląskiego. MBO składa się z poszczególnych etapów:

  1. Działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne: cały okres realizacji edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
  2. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego.
  3. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski oraz wywieszenie w siedzibie Urzędu i jego komórek zamiejscowych wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
  4. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania (wraz z uzasadnieniem).
  5. Składanie odwołań przez zgłaszających zadania do Zarządu Województwa Śląskiego: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania.
  6. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.
  7. Rozpoczęcie przez zgłaszających zadania działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zadaniach dopuszczonych do głosowania: od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.
  8. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego.
  9. Ogłoszenie wyników głosowania oraz podjęcie na ich podstawie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji.