Dziękujemy mieszkańcom województwa za aktywny udział w V edycji MBO

 graf. UMWS graf. UMWS
Zgłaszanie zadań w V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zostało zakończone

W tej chwili trwa weryfikacja formalna. Zgodnie z regulaminem sprawdzeniu podlega m.in. to, czy zadanie zostało zgłoszone na właściwym formularzu, wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały wypełnione, wszystkie wymagane załączniki zostały załączone i wypełnione, zadanie zostało zgłoszone w wyznaczonym terminie i miejscu, szacunkowy koszt realizowanego zadania jest zgodny z określonymi w regulaminie limitami.

W przypadku drobnych uchybień zgłaszający zadania proszeni będą (drogą elektroniczną) o dokonanie uzupełnień, które należy uzupełnić w ciągu 7 dni (liczy się data wysłania zawiadomienia).

Do 13 czerwca br. na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski bo.slaskie.pl opublikowany zostanie wykaz zadań, które spełniają wymogi formalne