Dzięki MBO w Siewierzu diagnozują nie tylko płuca, ale i sen

 Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS
Szpital Chorób Płuc w Siewierzu posiada od niedawna Laboratorium Snu

Laboratorium powstało kosztem 459 000 złotych dzięki realizacji zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ułatwia ono dostęp do badań i leczenia zaburzeń snu mieszkańcom województwa, a zwłaszcza okolicznych powiatów: będzińskiego i zawierciańskiego oraz Dąbrowy Górniczej, Jaworzna i Sosnowca.

Diagnozowani są tu pacjenci w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), który jest poważną i niebezpieczną dolegliwością prowadzącą do zaburzeń snu, a nieleczony prowadzi do niedotlenienia organizmu i wielu poważnych schorzeń. Z badań diagnostycznych skorzystało już ponad 40 osób, a terminy badania kolejnych pacjentów zarezerwowane są do połowy sierpnia.

- Bezdech senny standardowo diagnozowany jest w oddziałach szpitalnych. Nasze Laboratorium Snu jest pod tym względem wyjątkowe – podkreśla Robert Dederko, prezes zarządu Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu – Zaadaptowaliśmy na jego potrzeby zabytkowy budynek dawnej portierni szpitala, tworząc wewnątrz warunki niemal domowe. Pacjenci w takim otoczeniu będą czuć się znacznie bardziej komfortowo, niż na sali szpitalnej, a jednocześnie, dzięki zainstalowanej kamerze i systemowi monitorowania parametrów snu, pozostaną pod stałym nadzorem medycznym.

Badanie polisomnograficzne zostanie przeprowadzone po przedłożeniu przez pacjenta skierowania na Oddział Chorób Płuc, wystawionego przez POZ, z podejrzeniem/rozpoznaniem bezdechu sennego (G47.3).

Realizacja zadania w ramach MBO ponadto uratowała lokalny zabytek, który niszczał ze względu na brak środków na modernizację. W jego ramach przeprowadzono prace budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku z zachowaniem dotychczasowej architektury, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi, przeprowadzono remont dachu, zaaranżowano teren przed budynkiem i zakupiono kompletne wyposażenie Laboratorium Snu w tym polisomnograf – aparat do diagnostyki snu. Obiekt dostosowano w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Siewierski szpital jest znakomitym przykładem korzyści wynikających z funkcjonowania Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – mówi Anna Jedynak, wicemarszałek Województwa Śląskiego – Laboratorium Snu to tylko jeden z trzech przykładów wykorzystania środków z MBO na rozbudowę infrastruktury szpitalnej i poprawę komfortu leczenia pacjentów w tej placówce. Co warte podkreślenia, budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. W jego ramach to mieszkańcy decydują corocznie na co przeznaczyć część wydatków budżetu województwa wskazując cele z ich punktu widzenia ważne i angażując się w ich urzeczywistnienie.

W ramach MBO w siewierskiej lecznicy dokonano już wartej 405 000 złotych rewitalizacji zabytkowego pawilonu, wybudowanego w 1947 roku na terenie placówki, w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej. Szpital Chorób Płuc zyskał dzięki temu pomieszczenie, w którym CEZ podejmuje działania promujące zdrowy tryb życia, poprawiając dostęp mieszkańców i pacjentów do profilaktyki i edukacji zdrowotnej. W przyszłości planuje się organizowanie w Centrum zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Najnowszy projekt, w trakcie realizacji, przewiduje z kolei utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc. Trwają już przygotowania terenu do utworzenia miejsc, z których będą mogli korzystać pacjenci wraz z osobami odwiedzającymi. Powstanie kącik wypoczynkowy wyposażony w altankę z siedziskami, donicami z zielenią oraz oświetleniem. Na terenie strefy zielonej szpitala stworzone zostanie miejsce wspomagające rehabilitację pacjentów poprzez zainstalowanie kilku urządzeń do nieforsujących ćwiczeń na powietrzu. Odtworzone zostaną ścieżki spacerowe oraz zainstalowane dodatkowe ławki ogrodowe. Powstanie również bulodrom, plac do gry w petanque. Z myślą o uporządkowaniu i zminimalizowaniu wewnętrznego ruchu samochodowego na terenie należącym do szpitala utworzony zostanie ponadto zielony parking.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Szpital Chorób Płuc w Siewierzu. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Projekt: Centrum Edukacji Zdrowotnej