Czym jest Marszałkowski Budżet Obywatelski

Marszałkowski Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. W jego ramach mieszkańcy mogą zadecydować corocznie na co przeznaczyć część wydatków budżetu województwa. W tym celu został opracowany Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, który określa zasady jakie powinien spełniać projekt, aby mógł zostać dopuszczony do głosowania. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie odbywa się elektronicznie, na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski oraz papierowo poprzez wrzucenie karty głosowania do urny zgodnie z następującymi zasadami:

  1. każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz;
  2. każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 2 punkty;
  3. punkty przyznawane są osobno na zadania w ramach puli EKO oraz osobno na zadania w ramach puli REGIO. W ramach puli EKO każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 1 punkt. W ramach puli REGIO każdy mieszkaniec może również przyznać maksymalnie 1 punkt;
  4. głosowanie osoby małoletniej odbywa się pod pieczą rodzica lub opiekuna prawnego.

Śląskie jest Ci bliskie? Masz pomysł, jak sprawić by było jeszcze piękniejsze, bardziej przyjazne i takie, jakiego oczekują mieszkańcy? Zgłoś zadanie do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Załączniki
Niektualny Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (obowiązuje w IV edycji) [PDF 420,2kB]
Nieaktualny Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (obowiązuje w III edycji) [PDF 430,1kB]