Czy zgłaszać zadanie mogą organizacje pozarządowe, czy musi to być osoba fizyczna?

Zadanie może zgłosić tylko mieszkaniec województwa (osoba fizyczna). Firmy oraz instytucje pozarządowe zgodnie z regulaminem MBO nie mogą zgłaszać projektów do Budżetu Obywatelskiego.