Czy można zgłosić zadanie w innym podregionie niż się jest zameldowanym?

Każdy mieszkaniec województwa śląskiego może zgłosić zadanie w dowolnym podregionie, niezależnie od miejsca zameldowania.