Czy można zgłosić zadanie, które byłoby realizowane dłużej niż rok?

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą być wykonalne w trakcie jednego roku budżetowego.