Czy można zgłosić więcej niż jedno zadanie?

Tak, każdy mieszkaniec może zgłosić więcej niż jedno zadanie.