Czy jest określona minimalna frekwencja, by głosowanie było ważne?

Nie, nie ma określonej minimalnej frekwencji.