Co wpisać w kosztorysie?

Przygotowane przez mieszkańców szacunkowe koszty zadania uwarunkowane są jego przedmiotem. Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny lub remontowy, obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszt przygotowania opracowania projektu, koszt zakupu oraz montażu materiałów. W przypadku zadań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym warto uwzględnić koszty wynajmu sali, honorarium artystów, prowadzących dane wydarzenie, koszty związane z organizacją (nagłośnienie, oświetlenie, ochrona), poczęstunek.