Co w przypadku, kiedy kilku mieszkańców zgłosi takie same projekty?

Zgłaszane projekty mogą być podobne lub takie same, natomiast o realizacji projektów decydują mieszkańcy. Jeżeli w wyniku głosowania 2 lub więcej wybranych zadań będzie dotyczyć identycznego zagadnienia, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło najwięcej punktów.