Bezpłatny przewóz roweru i hulajnogi w pociągach Kolei Śląskich

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
Akcja „Kołem po Śląsku”

Od maja br. w pociągach Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. realizowane jest zadanie pn. „Kołem po Śląsku”. Jego celem jest promowanie ekologicznej i przyjaznej dla środowiska formy transportu. W ramach zadania możliwy jest bezpłatny przewóz roweru lub hulajnogi w pociągach Kolei Śląskich wg poniższych zasad:

 • przez 7 dni w tygodniu do zakupionego i ważnego biletu jednorazowego na przejazd przysługuje bezpłatny przewóz 1 niezłożonej i nieumieszczonej w pokrowcu hulajnogi;
 • w weekendy, od godziny 15:00 w piątek do godziny 24:00 w niedzielę (do północy), do zakupionego i ważnego biletu jednorazowego na przejazd przysługuje bezpłatny przewóz 1 roweru (w ramach dostępnej puli miejsc na rower w danym składzie kolejowym).

Zadanie potrwa do wyczerpania puli dostępnych środków, jednak nie dłużej niż do końca 2022 r. i dotyczy połączeń kolejowych realizowanych przez Spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o. wyłącznie na terenie województwa śląskiego. Zapraszamy do korzystania.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora