Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży

 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
Młodzi Artyści – zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży

W ramach zadania „Młodzi Artyści – zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży” organizowane będą bezpłatne zajęcia artystyczne - plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z województwa śląskiego.

Zadanie „Młodzi Artyści”  będzie realizowane na terenie czterech szkół z powiatu wodzisławskiego i raciborskiego:

 • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Konwaliowa 4, 44-373 Wodzisław Śląski;
 • w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287, 44-310 Radlin;
 • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu, ul. Pamiątki 25, 44-285 Pogrzebień;
 • w Szkole Podstawowej nr 2 w Rydułtowach, ul. Raciborska 270, 44-280 Rydułtowy. 
Zgłoszenia do projektu są przyjmowane w sekretariatach szkół, gdzie odbywa się projekt jak również telefonicznie 790 326 378 i mailowo fundacjaeduarte@gmail.com.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora