Mobilna Poradnia Ekologiczna

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy

Wartość zadania: 124 200,00 zł

Punkty: 1426

W ramach zadania "Mobilna Poradnia Ekologiczna" został zrealizowany szereg działań promujących postawy proekologiczne. Zorganizowane zostały 32 warsztaty (stacjonarnie i online) dla łącznie 719 mieszkańców powiatów bieruńsko-lędzińskiego i pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice i Tychy. Zakres tematyczny warsztatów był niezwykle szeroki: od prawidłowej segregacji odpadów, przez świat zwierząt aż po naukę o ziołach i ich wykorzystaniu.

Na potrzeby realizacji zadania zostały opracowane broszury edukacyjne dla trzech grup wiekowych, a także gadżety edukacyjne w postaci gier memory oraz pakiety szkoleniowe. Pod adresem www.ekoporadnia.eu została utworzona strona internetowa poświęcona realizacji zadania "Mobilna Poradnia Ekologiczna". Na stronie regularnie były zamieszczane informacje o przebiegu działań w ramach zadania, wzbogacone treściami o charakterze edukacyjnym (artykuły, zadania dla dzieci czy prezentacja multimedialna). Strona internetowa umożliwiała zgłaszanie się do udziału w warsztatach - indywidualnie oraz grupowo.

Kolejnym działaniem, które udało się zrealizować w ramach zadania "Mobilna Poradnia Ekologiczna" było stworzenie - od opracowania koncepcji aż po wykonanie - trzech dziesięciominutowych filmów edukacyjnych adresowanych do trzech grup odbiorców: dzieci, nastolatków i dorosłych.

Zadanie "Mobilna Poradnia Ekologiczna" cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem na terenach objętych zadaniem, jak i w wielu innych regionach województwa śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora  fot. mat. organizatora