„Piekarskie Klachule” stare pieśniczki śpiewają, pięknie ubrane, Śląsk rozsławiają.

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze

Wartość zadania: 46 000,00 zł

Punkty: 501

Celem zadania było krzewienie śląskiej kultury i tradycji śpiewaczych poprzez organizację koncertów zespołu "Piekarskie Klachule”, które odbyły się w grudniu 2020 roku na terenie kościołów:

 • pw. Świętej Anny w Zabrzu,
 • pw. Św. Józefa w Piekarach Śląskich,
 • pw. Serca Pana Jezusa w Chorzowie,
 • pw. Imienia NMP i Św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich,
 • pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Siemianowicach Śląskich,
 • pw. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich.

Organizator koncertów aby ułatwić dojazd na koncerty zapewnił mieszkańcom transport z zachowaniem koniecznych obostrzeń na każdy z zaplanowanych występów.

W ramach zadania zespół "Piekarskie Klachule” wydał płytę studyjną oraz płytę koncertową, które zostały rozdane i stanowią pamiątkę dla miłośników twórczości zespołu. Dodatkowo w ramach zadania poddano renowacji stroje regionalne, w których występuje zespół.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora