Zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego .

Podregion obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa

Wartość zadania: 185 689,56 zł

Punkty: 3760

W celu polepszenia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa w ramach zadania zrealizowanego ze środków Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zakupiono 28 defibrylatorów AED, które zgodnie z przeznaczeniem otrzymały wybrane jednostki na terenie powiatu kłobuckiego 
i częstochowskiego.


Sprzęt medyczny został odpowiednio oznakowany oraz umieszczony w szafkach przeznaczonych do ich przechowywania na terenie wskazanych jednostek. W ramach zadania przeprowadzone zostało również szkolenie personelu w zakresie obsługi zakupionych defibrylatorów.

Zakupiony sprzęt przysłuży się mieszkańcom województwa, którzy będą potrzebowali pomoc 
w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Podczas udzielania pierwszej pomocy defibrylator swoim działaniem pomoże podczas akcji ratunkowej przywrócić prawidłową akcję serca.

Załączniki
Zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego - opis projektu [PDF 731,7kB]