Doposażenie Szkolnej Orkiestry Dętej ''Allegretto" z Rogoźnika. Zakup instrumentów muzycznych i nagłośnienia.

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

Wartość zadania: 57 200,00 zł

Punkty: 817

Zadanie miało na celu szerzenie tradycji muzycznych oraz kultury orkiestrowej wśród dzieci i młodzieży gminy Bobrowniki poprzez doposażenie Szkolnej Orkiestry „Allegretto” w między innymi sprzęt muzyczny, instrumenty dęte oraz nagłośnienie estradowe niezbędne do dalszego rozwoju, kształcenia oraz podnoszenia poziomu artystycznego zespołu.

Opiekę merytoryczną nad Orkiestrą będzie sprawować Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, w ramach której prowadzone będą cykliczne warsztaty w siedzibie Zespołu.

Dzięki zakupionym instrumentom dzieci oraz młodzież, które nie posiadają środków finansowych na zakup własnego sprzętu muzycznego będą mogły rozpocząć edukację muzyczną.

Realizacja przedsięwzięcia dała możliwość promocji nie tylko gminy Bobrowniki na scenie wojewódzkiej ale również promocji województwa śląskiego na scenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej poprzez udział Orkiestry „Allegretto” w festiwalach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora