Droga Kobiet

Podregion obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze

Wartość zadania: 53 693,00 zł

Punkty: 321

Celem zadania było zapobieganie zjawisku przemocy fizycznej oraz psychicznej wobec kobiet poprzez udział w zajęciach Wendo, które jest sztuką samoobrony zarówno psychicznej jak i fizycznej. W zajęciach wzięło udział 101 kobiet.

W ramach zadania uczestniczki nauczyły się jak reagować na przemoc w każdym miejscu: domu, pracy, ulicy czy w miejscu publicznym. Zajęcia skupiały się na tym, aby wzmocnić kobiety w decyzyjności, sprawczości, samostanowieniu o sobie oraz poczuciu wpływu na swoją sytuację. Metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet Wendo wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości.