Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji

 fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś

Podregion obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała

Wartość zadania: 190 000,00

Punkty: 2071

W listopadzie 2020 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM” w Bielsku-Białej otwarte zostały pracownie pozwalające na prowadzenie zajęć dla uczniów w trzech obszarach edukacji: fizyczno-technicznej, humanistyczno-artystycznej i matematyczno-informatycznej.

Dzięki inwestycji pracownie wyposażone zostały w szereg pomocy dydaktycznych między innymi zestawy klocków edukacyjnych, tradycyjne przyrządy laboratoryjne, zestawy robotyczne i multimedia, które służyć będą motywowaniu uczestników do działania, co przełoży się na zdobycie konkretnych umiejętności.

Pracownie są miejscem organizacji zajęć warsztatowych oraz otwartych, angażujących uczniów do pracy z wykorzystaniem klasycznych i nowoczesnych środków kształcenia. Zastosowany przez nauczycieli w pracowniach model etapowego rozwijania umiejętności wśród uczniów: od pracy własnej z dużą pomocą nauczyciela, poprzez samodzielne rozwiązywanie problemu naukowego do bycia twórcą projektu i jego promocji umożliwia nauczycielom wejście w rolę przewodnika i organizatora procesu uczenia się, który opiera się na samodzielnym działaniu podejmowanym przez ucznia.

Tak wyposażone sale pozwolą nauczycielom odpowiednio dostosować program nauczania wpływając na stymulację procesów myślowych, pozwalających jednocześnie rozwijać kompetencje społeczne. Zrealizowane zadanie ma wpływ na integracjię społeczności edukacyjnej dzięki nawiązanej współpracy z ośrodkami naukowymi i ekspertami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś fot. Aleksandra Filuś fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Władysław Mąsior fot. Wojciech Zuziak