Popularyzacja turystyki kajakowej na Liswarcie i Warcie

 fot. ŚOT fot. ŚOT

Podregion obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa

Wartość zadania: 69 783,78 zł

Punkty: 955

Celem zadania była popularyzacja turystyki kajakowej na rzekach w północnej części województwa śląskiego, które z racji swoich walorów krajobrazowo-przyrodniczych są doskonałym miejscem do organizowania spływów kajakowych dla dzieci i dorosłych. 

Do końca listopada 2020 roku oznakowanych zostało prawie 100 km szlaków kajakowych na rzekach: Liswarta (od Krzepic do ujścia rzeki do Warty) i Warta (od Częstochowy do granicy województwa). 

Na trasie umieszczone zostały odpowiednie ostrzeżenia o tamach, bystrzach, wystających kamieniach. Postawione zostały również tablice informujące o miejscach wodowania, miejscowościach oraz o kilometrażu, co pozwala na szybsze określenie położenia w wypadku załamania pogody.

Oznakowanie szlaków kajakowych informuje uczestników spływów nie tylko o miejscach przystankowych, miejscach wodowania i odbioru kajaków, ale również o zagrożeniach, jakie mogą pojawić się na rzece oraz atrakcjach turystycznych w sąsiedztwie szlaku kajakowego. 

W ramach zadania wydana została dwuczęściowa mapa uwzględniająca szlaki kajakowe wraz z krótkim przewodnikiem na odwrocie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. ŚOT fot. ŚOT fot. ŚOT fot. ŚOT fot. ŚOT