Rozbudowa parkingu przy szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

Wartość zadania: 516 421,33 zł

Punkty: 2638

W ramach zadania wykonano parking posiadający 52 miejsca parkingowe, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingu została wykonana z kostki betonowej. W ramach zadania na potrzeby parkingu wykonano również kanalizację deszczową.

Dzięki rozbudowie parkingu przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, który jest największym kompleksem szpitalnym na terenie południowej Polski i jedynym Centrum Urazów Wielonarządowych w Województwie Śląskim, nie zabraknie miejsc parkingowych dla pacjentów z terenu całego Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora