Bezpieczne wody Zagłębia

 fot. Sławomir Dębski fot. Sławomir Dębski

Podregion: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

Wartość zadania: 104 500,00 zł

Punkty: 1193

W drugiej połowie 2020 roku w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zakupiono sprzęt wodny w celu doposażenia dwóch największych zbiorników wodnych Przeczyce i Kuźnica Warężyńska (Pogoria 4).

W ramach zadania zakupiono m.in. pomosty szkoleniowe, oznakowanie informacyjne, oznakowanie nawigacyjne oraz brzegowe.

Zadanie miało na celu podniesienie standardów użytkowych oraz zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa.

Nowy wygląd zbiorników wodnych niewątpliwie zwiększył walory regionu i atrakcyjność turystyczną.

Dzięki zrealizowanemu zadaniu mieszkańcy województwa mogą teraz w bezpieczny sposób korzystać z akwenów wodnych. Bezpieczne i oznakowane wody przyczynią się również do rozwoju kultury fizycznej i rekreacji, różnorodnych sportów wodnych i letniego wypoczynku.

 

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Sławomir Dębski fot. Sławomir Dębski fot. Sławomir Dębski fot. Sławomir Dębski fot. Sławomir Dębski fot. Sławomir Dębski