PARKUJ W PARKU - budowa eko parkingu dla pacjentów oraz pracowników przy GCR Repty.

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice

Wartość zadania: 554 507,20 zł

Punkty: 1854

W ramach zadania powstało 60 nowych miejsc parkingowych oraz 4 miejsca z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Nowa nawierzchnia spełnia walory estetyczne oraz pozwala na bezpieczne poruszanie się po obszarze parkingu.

Ekologiczny aspekt parkingu uzyskano poprzez system wpustów drogowych oraz dren, dzięki którym wody opadowe z terenu parkingu odprowadzone są do separatora substancji ropopochodnych, a do kanalizacji odprowadzana jest czysta woda, ma to pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

W ramach zadania wykonano także modernizację chodnika, co podniosło komfort i bezpieczeństwo pieszych, w tym osób niepełnosprawnych. Chodnik prowadzi od parkingu do Izby Przyjęć, Poradni Rehabilitacyjnej oraz wejścia głównego obiektu zapewniając ciąg komunikacji. Zainstalowany monitoring zapewnia bieżący podgląd sytuacji oraz szybką reakcje w razie konieczności udzielenia pomocy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora