Województwo Śląskie opowiada swoją historię - popularyzowanie wiedzy o historii regionu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz troska o wykształcenie artystyczne młodych ludzi.

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy

Wartość zadania: 4 001,93 zł

Punkty: 1613

Zadanie miało na celu pogłębienie wiedzy o historii województwa i pamięci historycznej wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz poszerzanie zainteresowań muzyką poważną 
i propagowanie działalności instytucji kultury Województwa Śląskiego.

Założeniem zadania było umożliwienie jak największej liczbie uczniów szkół ponadpodstawowych zwiedzania muzeów znajdujących się na terenie Województwa Śląskiego (Muzeum Śląskie, Muzeum Powstań Śląskich, Kopalnia Guido, Izba Pamięci Kopalni Wujek) oraz uczestnictwo w projektach organizowanych przez Filharmonię Śląską w ramach koncertów edukacyjnych "Młoda Filharmonia", NOSPR "Środa Młodych" i Operę Śląską.

W październiku 2020 r. zorganizowane zostało pierwsze spotkanie podczas spektaklu „Nabucco” Giuseppe Verdiego, w którym uczestniczyło 50 uczniów z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Przed spektaklem odbyło się spotkanie z Dyrektorem Opery Śląskiej – Panem Łukaszem Goikiem oraz Kierownikiem Biura Obsługi Widza - Panią Magdaleną Molską, podczas którego omówiono libretto spektaklu i przekazano programy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora  fot. mat. organizatora