BO życie jest w naszych rękach

Podregion obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

Wartość zadania: 340 941,00 zł

Punkty: 670

W ramach zadania zakupiono 35 defibrylatorów AED, które zostały zamontowane w szafkach przeznaczonych do ich przechowywania na terenie wybranych jednostek. Urządzenia znajdują się w miejscach ogólnodostępnych w 22 lokalizacjach na terenie miasta na prawach powiatu Jaworzna oraz w 13 lokalizacjach na terenie powiatu zawierciańskiego.

Umieszczenie defibrylatorów w miejscach publicznych pozwoli na szybką reakcję w razie zaistnienia zagrażającej życiu sytuacji, ponieważ defibrylator AED służy do przywracania prawidłowej akcji serca podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Ponadto zakupiono dodatkowo 2 defibrylatory i manekiny szkoleniowe. W ramach zadania przeprowadzono również szkolenie personelu w zakresie obsługi defibrylatora AED w lokalizacjach, w których dokonano montażu urządzeń.

Załączniki
BO życie jest w naszych rękach - prezentacja projektu [PDF 2,3MB]