Budowa wolier dla panter śnieżnych (Panthera uncia) w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

 fot. W. Bielatowicz fot. W. Bielatowicz

Zadanie o zasięgu wojewódzkim

Wartość zadania: 1 174 874,45 zł

Punkty: 2996

W ramach zadania, na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego powstały woliery dla panter śnieżnych (Panhera uncia). Nowy obiekt powstał na niezagospodarowanym do tej pory terenie w sąsiedztwie wybiegu niedźwiedzi brunatnych i lwów. Ekspozycja zajmuje powierzchnię 1600 m2. Jej główną część stanowią woliery zewnętrzne - trzy wybiegi o powierzchniach 200 m2, 600 m2 oraz 800 m2. Nawierzchnia i wystrój wybiegów zostały przygotowane tak, by możliwie najlepiej oddawały naturalne warunki życia panter śnieżnych. Irbisy zamieszkują tereny górskie, stąd na wybiegach osadzone zostały kamienie, a nawierzchnię wybiegów zróżnicowano pod względem faktur i roślinności. Konstrukcja wybiegów zapewnia zwierzętom dostęp do miejsc, w których będą mogły się ukryć przed wzrokiem zwiedzających, wyciszyć i odpocząć.

Zwiedzający mogą obserwować zwierzęta przebywające na wybiegach zewnętrznych przez wkomponowane w ogrodzenie szyby ekspozycyjne oraz z poziomu tarasu widokowego, zlokalizowanego na dachu budynku hodowlanego (wysokość ok 4 m). Pomieszczenia wewnętrzne budynku nie będą udostępniane zwiedzającym - pełnią funkcję zaplecza hodowlanego. Irbisy są zwierzętami przystosowanymi do niekorzystnych warunków atmosferycznych, stąd także zimą będzie można obserwować je w wolierach zewnętrznych. Kotniki wewnętrzne będą wykorzystywane w przypadku konieczności odizolowania poszczególnych osobników np. na czas leczenia.

Budowa wolier wpłynęła na poprawę dobrostanu pary panter śnieżnych, żyjących w Śląskim Zoo. Jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem, objęty europejskim programem hodowlanym (EEP). Powstanie nowego obiektu pozwoli na aktywne uczestnictwo Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w tym programie oraz za rekomendacją koordynatora gatunku wymianę osobników z innymi ogrodami zoologicznymi w celu stworzenia pary hodowlanej. Młode osobniki wzmocnią pulę genową gatunku i umożliwią zasilenie wolno żyjących populacji.

Oficjalne otwarcie nowego obiektu przewidziane jest na połowę maja 2021 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. W. Bielatowicz fot. W. Bielatowicz fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora