Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) wraz z 60m bieżnią oraz skocznia w dal.

Nowe boisk przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie fot. mat. organizatora

Podregion: podregion obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice

Wartość zadania: 402 363,75 zł

Punkty: 2023

W drugiej połowie października br. otwarto wielofunkcyjne boisko wybudowane w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Zadanie polegało na budowie dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie oraz dla młodzieży z okolicznych dzielnic Radzionkowa i Bytomia (Rojca, Sucha Góra, Stroszek) boiska pozwalającego na uprawienie różnych zespołowych dyscyplin sportowych. 

Dzięki inwestycji powstało w pełni wyposażone boisko do piłki ręcznej oraz dwa boiska do koszykówki oraz boisko do siatkówki. Całość została ogrodzona piłkochwytami.
Na zewnątrz ogrodzenia powstała bieżnia tartanowa z trzema torami oraz skocznia do skoku w dal. Całość terenu oświetlona została poprzez energooszczędny system oświetlenia LED umożliwiający korzystanie z boiska po zmroku w okresach jesiennych i wczesno wiosennych. 

Wybudowany obiekt pozwoli wychowankom jak również okolicznej młodzieży na rozwijanie swoich pasji i talentów, poprawi ich kondycję fizyczną i zdrowotną oraz da możliwość nauki konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Pozwoli również na organizację zawodów sportowych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Nowe boisk przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie Nowe boisk przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie Nowe boisk przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie Nowe boisk przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie Nowe boisk przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie Nowe boisk przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie Nowe boisk przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie Nowe boisk przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie Nowe boisk przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie Nowe boisk przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie