"RYBNICKI OPATRUNEK SPOŁECZNY"- kompleksowa i innowacyjna usługa wsparcia pozamedycznego, skierowana do pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, ich rodzin oraz personelu, w celu poprawy jakości ich życia.

Podregion obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

Wartość zadania: 32 933,62 zł

Punkty: 974

Zadanie miało na celu zorganizowanie kompleksowej i innowacyjnej usługi oferującej wsparcie pozamedyczne dla personelu oraz pacjentów i ich rodzin WSS nr 3 w Rybniku. W ramach zadania przygotowano grupę ośmiu specjalistów pracy socjalnej posiadających niezbędne wymagania do udzielania zindywidualizowanych i całościowych informacji o dostępnych formach pomocy i procedurze ich udzielania (udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach i ulgach, formach i miejscach pomocy w trudniej sytuacji materialno-bytowej, pomoc w uzyskaniu: orzeczeń o niepełnosprawnościach, miejsca w domu opieki społecznej czy opiekuna do domu). Udzielono 143 godzin konsultacji.

Ponadto, w ramach powyższych konsultacji w spotkaniach uczestniczyli specjaliści przeprowadzający animacje społeczno-kulturalne, łącznie 105 godzin.