Bezpieczne miasto - samoobrona dla każdego

 fot. Barbara Karaś / Tomasz Cimander fot. Barbara Karaś / Tomasz Cimander

Podregion: podregion obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy

Wartość zadania: 63 000,00 zł

Punkty: 1919

W ramach zadania został zorganizowany cykl zajęć z zakresu podstawowych technik samoobrony na terenie Katowic, Lędzin oraz Tych. Celem zajęć była poprawa koordynacji ruchowej, szybkości i refleksu mieszkańców województwa w sytuacjach zagrożenia. Na warsztatach z samoobrony, dostosowanych do wieku uczestników, pokazano techniki oddechowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe (z wykorzystaniem przyrządów), rozciągające oraz izometryczne. W ramach projektu odbyły się również kursy pierwszej pomocy. Zdobyta na nich wiedza i nabyte umiejętności pozwolą uczestnikom na odpowiednie zareagowanie podczas wypadku czy w innej sytuacji, w której uczestniczą poszkodowani. Zajęcia uatrakcyjnione zostały pokazami zaawansowanych sztuk walki w wykonaniu zawodników.

Ze względu na stan pandemii treningi odbywają się w formie online.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Barbara Karaś / Tomasz Cimander fot. Barbara Karaś / Tomasz Cimander fot. Barbara Karaś / Tomasz Cimander fot. Barbara Karaś / Tomasz Cimander fot. Barbara Karaś / Tomasz Cimander fot. Barbara Karaś / Tomasz Cimander fot. Barbara Karaś / Tomasz Cimander fot. Barbara Karaś / Tomasz Cimander